саламаттык сактоо: Бош сөз же ажайып айыгуубу? 5 шексиз фактылар

рынокто көп саламаттык азыктары бар, бирок биз илимий негиз бар продуктуларынын тизмесин түзүү керек деп ойлойм. Бул буюмдардын көп биржалык бар, бирок, алар илимий негизде көп, жана алардын артында жакшы изилдөө жок. төмөнкү өндүрүмдөр боюнча эч кандай илимий негизи бар: AABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 1

жаңы пикирлер

Miracle

Kimberly Crosby

Жакында белгилүү болуп калган көптөгөн сын-ишенбей турган болсо, анда ал аркылуу көптөгөн демилгелү...